Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Nasza szkolna strona zmienia się.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość do czasu zakończenia działań.

                                                                                                                                                            Administrator strony

 

 

 


 

 

Z OGROMNĄ RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE 11 UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

 

OTRZYMAŁO JEDNORAZOWE STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

 

               ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

 

 

- DLA LAUREATÓW OLIMPIAD NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM

 

ORAZ ZWYCIĘZCÓW KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH:

 

* Maria Banaszkiewicz

 

* Helena Baranowska

 

* Julia Borowik

 

* Karolina Skonieczna

 

* Karolina Skrzypska

 

 

- DLA LAUREATÓW OLIMPIAD NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM, ZWYCIĘZCÓW

 

KONKURSÓW SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO:

 

* Agata Szabelska

 

 

- ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

 

* Kamila Fiedorowicz

 

* Kamila Fiedorowicz

 

* Nicole Jedlińska

 

* Paulina Muszyńska

 

* Miriam Wdowiarska

 

*Sebastian Mróz

 

 

Serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą nr XXII/642/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.04.2016 roku od 1 września 2016r. dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 76 i Przedszkole nr 72 zostały połączone

w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gdańsku.

 

 

W związku z powołaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku

ogłaszamy

KONKURS NA LOGO  placówki.

Propozycje Logo   należy składać w sekretariacie szkoły do  końca października 2016r. 

 

Uczestnik konkursu składa w sekretatiacie dwie zaklejone koperty opatrzone takim samym swoim znakiem. Pierwsza podpisana logo zawiera projekt logo, druga bez napisu zawiera dane uczestnika.

 

Do konkursu zapraszamy Rodziców i przyjaciół naszej szkoły!

 


 

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

Lp.

Data

Tematyka

1.

12 września 2016r.

Spotkanie z rodzicami dzieci ZSP1 dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

2.

24 października 2016r.

Spotkanie z rodzicami dzieci SP76 dotyczące omówienia postępów w nauce dzieci oraz spraw bieżących.

3.

12 grudnia 2016r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP76 , na których podane zostaną wstępne propozycje ocen półrocznych.

4.

09 stycznia 2017r.

Półroczne zebranie z rodzicami uczniów SP76  – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu.

5.

styczeń/luty 2017r.

Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci  P72.

6.

06 marca 2017r.

Spotkanie z rodzicami dzieci ZSP1 dotyczące omówienia postępów w nauce dzieci oraz spraw bieżących.

7.

10 kwietnia 2017r.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami SP76.

8.

15 maja 2017r.

Zebrania z rodzicami dzieci SP76, na których podane zostaną wstępne propozycje ocen rocznych i końcowych.

9.

maj/czerwiec 2017

Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci  P72.

10.

czerwiec 2017r.

Spotkania z rodzicami dzieci rozpoczynającymi naukę w ZSP1 w roku szkolnym 2017/2018 (przedszkole, szkolne oddziały przedszkolne, Klasy I).

 

 


 

Warto zapoznać się z badaniami przeprowadzynymi w naszej szkole. 

 

Raport z badania zjawiska cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

 

  


 

 

 

 

 

 


 

Jeden dzień z życia naszej szkoły:)